Swydd Wag

Cyfleoedd Swyddi

Rydym yn gobeithio y bydd cyflogwyr sydd wedi eu lleoli ym Mharc Menai yn defnyddio’r adnodd hwn i hysbysebu swyddi gwag. Yn y cyfamser, dyma ddwy ddolen ddefnyddiol i’ch helpu wrth chwilio am swydd.

Careers Wales Website >

Jobs Wales website >

Integra People Website >

Supertemps Ltd Website >

Os ydych chi’n gyflogwr gyda swydd yr hoffech ei hysbysebu am ddim*, cysylltwch â ni gyda’r manylion.

*Perchnogion busnes yn unig. Codir ffi enwol ar ymgynghorwyr recriwtio.

Mae Telerau ac Amodau’n gymwys.

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019