Cymorth Ariannol

Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn rhoi grantiau i helpu i wella band eang yng Nghymru. 

Mae'r cynllun yn ategu rhaglen Cyflymu Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda BT ar y rhaglen hon i ddarparu band eang ffibr cyflym ar draws Cymru.Mae'r cynllun yn cynnig grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n werth hyd at 90% o gost y gwaith gosod arfaethedig, a chynigir uchafswm o £900 ar gyfer pob eiddo yng Nghymru. 

Mae'r cynllun yn agored i unigolion, busnesau, sefydliadau'r trydydd sector a chymunedau yng Nghymru sydd â chysylltiadau band eang araf sy'n bodloni'r meini prawf canlynol: cysylltiad band eang â chyflymder lawrlwytho cyson sy'n llai na 2 mega-bit yr eiliad sicrwydd ysgrifenedig a rhwymol gan y darparwr a ddewiswyd bod y cyfarpar a fydd yn cael ei osod yn gallu darparu cyflymder cyson.

Am fwy o wybodaeth, ewch i:

Allwedd Band Eang >

Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru’n gwneud buddsoddiadau masnachol mewn busnesau bach a chanolig eu maint (SME) ar draws Cymru gan eu galluogi i wireddu eu potensial am arloesed a thwf. Mae pecynnau cyllid buddsoddi pwrpasol ar gael ar gyfer busnesau ar y cam cychwyn/cynnar, ehangu a chytundebau olyniaeth. Mae ganddynt agwedd gadarn ond hyblyg tuag at fuddsoddi, gyda nifer cynyddol o fuddsoddiadau syndicat a chyd-fuddsoddiadau.

Ffôn: 0800 587 41 40

E-bost: [email protected]

www.financewales.co.uk

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019