Lleoliad

LL57 4FH

Mae Parc Menai wedi ei leoli’n strategol, yn agos at gyffordd yr A487(T) a chyffordd 9 yr A55, tua 3 milltir i’r Gorllewin o ganol dinas Bangor.

Mae dinas hanesyddol Bangor wedi ei leoli yng Ngogledd-orllewin Cymru ac yn borth i ynys Môn a Pharc Cenedlaethol Eryri. Yn ogystal, mae’n ddinas prifysgol ac yn brif ganolfan siopa leol i Wynedd.

Mae Bangor wedi ei leoli tua 50 milltir i’r Gorllewin o Gaer, 10 milltir i’r Gogledd-ddwyrain o Gaernarfon a 25 milltir i’r Dwyrain o Gaergybi. Mae’n hawdd croesi’r Afon Menai o Fangor wrth ddefnyddio’r draffordd A55 sy’n cysylltu trefi ar hyd arfordir Cymru â’r M56 yn y Dwyrain.

Mae gan y ddinas boblogaeth o oddeutu 20,000 ac mae’n atynnu siopwyr o’r tu mewn i ffiniau Sir Gwynedd (118,000) ac o Sir Fôn (67,000). Mae cwmni ‘Virgin West Coast Rail’ yn darparu gwasanaeth uniongyrchol, trwy Crewe, o Lundain (Gorsaf Euston) ac mae’r siwrnai’n para tua 3 awr 25 munud. Mae gwasanaeth fferi reolaidd i Ddulyn ar gael hefyd.   

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019