Cyfleusterau

Premier Inn a bwyty Table Table

Mae gan Premier Inn, Bangor, bopeth y byddech yn ei ddisgwyl gan westy, gwelyau hynod o gyfforddus ym mhob ystafell, parcio am ddim a bwyty Table Table ar y safle am rywbeth ychydig yn wahanol wrth fwyta allan.

Mewn lleoliad cyfleus o fewn tafliad carreg i’r A55. Mae canol dinas Bangor a’r orsaf drenau 4 milltir yn unig i ffwrdd - cyfleus iawn ar gyfer siopau a mwynderau lleol.

www.premierinn.com >

Meithrinfa Wyngarth Menai

Meithrinfa ddydd preifat ar gyfer plant rhwng 3 mis a 4 oed yw Meithrinfa Wyngarth Menai.
Mae ar agor rhwng 07.30 a 18.00 felly nid oes angen poeni am ofal eich plant.

Gellir cysylltu â Ffion Hughes ar 01248 670949

www.wyngarthdaynursery.co.uk >

Cyfleoedd chwarau yn yr awyr agored efo Elfennau Gwyllt 


Siawns i blant bach brofi byd natur drwy chwarae gemau, caneuon a chrefft tymhorol.  Mae Elfennmau Gwyllt yn cynnig dyddiau chwarae yn yr awyr agored i blant 5-8 oed yn goedwig Glan Faenol, drws nesaf i Parc Menai.

Er mwyn arbed lle i'ch plentyn cymryd rhan yn ystod gwyliau hanner tymor mis Mai, ffoniwch 07799566533 

archebwch ar lein yn www.wildelements.org.uk >

Coleg Menai

Mae Canolfan Celfyddydau, Dylunio a Chyfryngau Coleg Menai wedi ei leoli ar dir y Parc. Mae rhaglenni Celfyddydau, Dylunio a Chyfryngau yn datblygu talentau mewn ystod eang o feysydd celfyddydol ac yn cynnig hyfforddiant mewn arbenigedd megis Dylunio Graffig, Darlunio, Animeiddio, Ffasiwn a Thecstilau, Ffotograffiaeth, Cerameg, defnyddio Offer Un Camera a Golygu Fideo Digidol.

Ffôn: 01248 370125

www.menai.ac.uk >

FibreSpeed – Cysylltedd Hynod Gyflym

Mae FibreSpeed yn cysylltu busnesau a chwsmeriaid yng Nghymru.  Mae’n rhwydwaith ffibr optig cyflym, gyda’r gorau yn y byd, sydd wedi’i dylunio’n arbennig ar gyfer cysylltiadau technoleg gwybodaeth sy’n nerthu pobl.  Mae FibreSpeed yn trawsnewid busnesau ac yn newid y ffordd rydyn ni’n yn defnyddio technoleg gwybodaeth. 

•         Cysylltu a masnachu gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, llais a fideo
•         Darparu cynnyrch a gwasanaethau yn fwy effeithiol a phroffidiol
•         Gwella gwaith a sut y mae data pwysig yn cael ei drin bob dydd
 
Erbyn hyn, mae FibreSpeed ar gael ym Mharc Menai.  Cysylltwch nawr i fod yn fwy cystadleuol, mwy arloesol a mwy cynhyrchiol.
 
ffoniwch: 0844 2252190 am ragor o wybodaeth Ewch i:

www.fibrespeed.co.uk >                                

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019